slika

Easyflo.nl

'Zorg voor een betere uitstraling en breng het te verkopen product duidelijker in beeld', dat was de opdracht voor een groot spandoek (285 x 176 cm).